به پا خیزیم

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


جان تعدادی از زندانیان سیاسی در خطر است
به کارزاری که در حمایت از آنان شروع شده بپیوندیم

روز ۲۹ آذرماه نامه ای با امضای حدود شصت نفر از خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های جانباختگان دهه شصت تاکنون و تعدادی از زندانیان سیاسی قدیمی خطاب به زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند از جمله خطاب به آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد، مهدی طاهری نوشته شده و ضمن حمایت قاطع از اعتراض به حق آنها خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و کلیه زندانیان سیاسی شده اند. در این طومار به پرونده تک تک این عزیزان و پوچی احکامی که به آنها داده شده اشاره شده و در عین حال از آنها خواسته شده که دست از اعتصاب غذا بردارند.

این زندانیان که بعضا ۶۰ روز از اعتصاب غذایشان میگذرد در وضعیت خطرناکی قرار گرفته اند. باید فشار به جمهوری اسلامی را بیشتر کرد تا به خواست به حق آنها گردن بگذارد. یکصدا و همراه با این کارزار باید خواهان جامعه ای بدون زندانی سیاسی و بدون اعدام و شکنجه شد. باید خواهان لغو جرم امنیتی برای اعتراضات شد. باید صدای این زندانیان را در ایران و در سطح بین المللی رساتر کرد و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را همه جا طنین انداز نمود. باید چنان کارزار برای عملی شدن خواست های آنها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را گسترش دهیم که دیگر هیچ زندانی مجبور به اعتصاب غذا نشود.

لازم به توضیح است که بسیاری از فعالین اجتماعی و فعالین کارگری از این کارزار حمایت کرده اند. طوماری ۱۷۰۰ نفره نیز در حمایت از آرش صادقی جمع آوری شده است.

دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی نشانه قدرت حکومت نیست. ناشی از وحشت از گسترش اعتراضات است. آنها میدانند چه خشم و عصیانی در جامعه زبانه میکشد. صفوف شکننده و بی آبروی خود را میبینند، از بن بست سیاسی و اقتصادی خود باخبرند و راه چاره را در تشدید فشار به فعالین میبینند. با اعتراض متحدانه و سراسری میتوان حکومت را از این تعرضات پشیمان کرد و عقب راند.


مشخصات

  • منبع: http://samanshabani.blogfa.com/post/31
  • کلمات کلیدی: سیاسی ,زندانیان ,فعالین ,اعتصاب ,حمایت ,زندانی ,زندانیان سیاسی ,زندانی سیاسی ,کلیه زندانیان ,باید خواهان ,کلیه زندانیان سیاسی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها